Huishoudelijk reglement

 

 

 

Huishoudelijk reglement RC De Tovenaars

 

Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van Runningclub De Tovenaars te informeren over de gewoonten en gebruiken in de club. De essentiële eigenschappen van de clubwerking worden hierin naar voor gebracht. Het geeft de club en de kans de leden te wijzen op het gewenste gedrag binnen de club.

 

 1. Administratieve bepalingen
 • Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekking van de vereniging met haar leden. Het werd opgemaakt door de verantwoordelijken.
 • De verantwoordelijken zorgen ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis gebracht wordt aan alle leden van de vereniging.
 • Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement worden besproken door de verantwoordelijken.
 • Elk lid moet zich schikken naar de inhoud van het huishoudelijk reglement.

 

 1. Samen lopen – Clubtrainingen
 • Deze hebben plaats telkens op maandag en donderdag om 19u00, behalve op feestdagen. Trainingen starten stipt, dus wees op tijd!
 • Samenkomst aan het Kaatsplein te Iddergem, in de winterperiode het Sportpark te Denderleeuw.
 • Voor de kinderen zijn de ouders of iemand die door de ouders is aangesteld verantwoordelijk. Zij moeten de kinderen zelf begeleiden en bevelen volgens de normen vereist gedurende de training. De ouders beslissen zelf of een kind zonder begeleiding mag meelopen, in deze wordt er aangenomen dat ze dan zelfstandig lopen onder dezelfde geplogenheden als de volwassenen. De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld buiten de voorzieningen gedekt binnen de polis, daar zij geen onmiddellijk gezag hebben over de kinderen.
 • Honden moeten aan de leiband worden gehouden en een muilkorf dragen indien er gevaar bestaat dat ze iemand kunnen verwonden. De eigenaar van het dier zal steeds verantwoordelijk zijn bij een ongeval. De verzekering komt niet tussen indien er een oorzakelijk verband is met het dier en het ongeval. Ieder ongeval waarbij een dier betrokken is valt dan ook buiten verantwoordelijkheid van de club.
 1. Verkeersreglement
 • Elk lid dient de verkeersreglementen te respecteren tijdens de trainingen.
 • We lopen links op de openbare weg (tegen het autoverkeer in) waar geen voetpad voorhanden is.
 • Elk lid draagt bij duisternis reflecterende kledij om voldoende zichtbaarheid te waarborgen.
 1. Medewerking bij clubactiviteiten
 • Er wordt van de leden een actieve medewerking verwacht bij de activiteiten van RC De Tovenaars, zoals de Tovenaarsloop, …
  Er wordt gevraagd om bij deze gelegenheden de clubuitrusting (T-shirt) te dragen.
 1. Lidgeld en verzekering
 • Het loopseizoen begint op 01 januari en eindigt op 31 december.
 • De leden betalen €40 Euro. In dit lidgeld is inbegrepen: de aansluitingskosten en de verzekering, clubshirt (2j), 1 gratis deelname aan de Tovenaarsloop, gratis deelname aan de themaloop/wandeling, looptrainingen op maandag en donderdag (vrijblijvend).
 • Het jaarlijks lidgeld voor het jaar X + 1wordt betaald voor 31 december van het jaar X of vóór de dag die door de verantwoordelijken wordt bepaald en aan ieder lid meegedeeld in functie van het tijdig indienen van de verzekeringsformaliteiten. Wie zijn/haar lidgeld niet heeft betaald voor 15 januari, wordt geschrapt van de ledenlijst. Deze schrapping vervalt zodra het lidgeld toch nog wordt betaald.
 • De club dient volgende inschrijvingsgelden te betalen aan Sporta: €10 pp/jaar
 • Als lid van RC De Tovenaars ben je automatisch aangesloten bij de federatie SPORTA VZW en verzekerd, overeenkomstig de bepalingen van de verzekeringspolis, die SPORTA aanbiedt aan de clubs, aangesloten bij hun federatie.
 • Indien je hierover meer informatie wenst of een aangifte wil doen van een ongeval of schade, dan kan je hiervoor terecht bij de verantwoordelijken van de club.

 

 1. Kledij
 • De leden ontvangen het eerste jaar van hun lidmaatschap een loopshirt. De volgende jaren is dit aanbod afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de vereniging.
 • De leden worden verzocht om zoveel als mogelijk in clubuitrusting deel te nemen aan wedstrijden. Indien wij allen dezelfde outfit dragen, betekent dit een zekere uitstraling voor onze club en kunnen wij ons kenbaar maken naar de buitenwereld toe.
 1. Jogging De Tovenaarsloop
 • De organisatie van een clubjogging gebeurt in overleg en met medewerking van de leden.
 1. Financieel beheer
 • De verantwoordelijken zijn afzonderlijk gemachtigd voor het dagelijks financieel beheer van de vereniging.
 • Alle verantwoordingsstukken voor de uitgaven worden aan de penningmeester bezorgd.
 1. Communicatie
 • De interne communicatie van de vereniging gebeurt via de website, de nieuwsbrief (verspreid via e-mail) en sociale media (Facebook, Messenger groep, Instagram).
 • Elk lid kan zich registreren op de website http://www.rcdetovenaars.be

 

 1. Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”
 • RC De tovenaars onderschrijven formeel het Panathlon Charter over de ‘Rechten van het Kind in de Sport’ zoals te vinden is op deze website: http://www.panathlonvlaanderen.be/
 1. Waarden van de club
 • Sportief en sportiviteit
 • Sociaal
 • Recreatief karakter
 • Medisch verantwoord sporten
 • Respect voor ieders niveau
 • Positieve inzet en een bereidheid om zich totaal in te zetten zijn enkele eigenschappen van een goede loper.
 • Respect naar elkaar, de verantwoordelijken en anderen toe.
 • Opbouwende en positieve kritiek kunnen op een beleefde en passende wijze geformuleerd worden naar de verantwoordelijken van de club toe.
 • Wees altijd en overal beleefd, iedereen is een uithangbord voor onze club.
 • Alcohol, roken en drugs/verdovende middelen zijn verboden tijdens de trainingen en de wedstrijden.

 

Goedgekeurd te Iddergem op 26 juli 2019.

 

De verantwoordelijken,

Joeri Becqué, Nathalie Mertens, Tine Segers

Bitnami